Satış Sözleşmesi

 

 

MESAFELİ SATIŞ
SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1: SATICI BİLGİLERİ

 

SATICI                      :          

 

Ünvanı                       : Özay Spa Sağlık
ve Spor Tesisleri İşletmeciliği Ltd. Şti. 

Adresi                        : İstanbul Cd.
No:22/A Yeşilköy- Bakırköy/İstanbul

Telefon                       : 444 3 941

Faks                           : +90 (212) 663
64 00

E-Mail                        : info@ladysaunaspa.com

 

MADDE 2: ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak
anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi    :

Teslimat adresi                       :

Telefon                                   :

Fax                              :

Eposta/Kullanıcı adı   :

MADDE 3: SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ(Bundan sonra SİPARİŞ VEREN olarak
anılacaktır.)

Adı, soyadı/Ünvanı    :

Adresi                         :

Telefon                       :

Fax                              :

Eposta/Kullanıcı adı   :

MADDE 4: KONU

İşbu
Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu Ön Bilgilendirme Formu’nda nitelik ve
satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502
sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarih 29188
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere dair Yönetmelik
hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

MADDE 5: SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

5.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin
temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ ya ait
internet sitesinde yer almaktadır.

5.2 Listelenen ve sitede ilan edilen
fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana
ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise
belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin
tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Ürün KoduÜrün TanımıMiktarFiyat (KDV
Dahil)                


 

MADDE 6: ÖDEME / TESLİM / İFA

Ürünler,
Tüketicin belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki
kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş
tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir. Satıcının bu
yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde Tüketici sözleşmeyi feshedebilir.   
 Ödeme Şekli- Kredi Kartı/Banka Havalesi Teslim Edilecek Kişi/ Kuruluş Telefon Numarası Teslimat Adresi Fatura Edilecek Kişi/Kurum Fatura Adresi Vergi Dairesi/Vergi Numarası Teslim Masrafları/ Kargo Ücreti  


 

***Ürün sevkiyat masrafı olan kargo
ücreti ALICI tarafından
ödenecektir.

MADDE 7: CAYMA HAKKI

7.1 Alıcı/Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli
sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün
içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe
göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet
sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı
tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının on dört günlük süre dolmadan
yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma
hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar
satıcıya aittir. 7.2 Cayma hakkının kullanılması için Alıcı tarafından on dört günlük süre
içinde Satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile
bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri
çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.ladysaunaspa.com.tr
web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal
denenirken hasar görmemiş olması ve Satıcı tarafından tekrar satışa arz
edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye
veya Alıcıya/Tüketiciye teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi
zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14
(ondört) gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir. Alıcı ise cayma
hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) günlük süre içinde mal/hizmet iade
etmekle mükelleftir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal
yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen mal/hizmetin
teslimat(kargo) bedeli Satıcı tarafından karşılanır. 7.3 Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma
olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusur oranında Satıcının zararını tazmin
etmekle yükümlüdür. Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi
kullanılarak yapılabilir.

7.4 CAYMA HAKKININ
KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek mal/hizmetler;
hızla bozulan ve son kullanma tarihi geçme ihtimali bulunan mal/hizmetler; tek
kullanımlık mal/hizmetler;
Tesliminden
sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan
mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan mal/hizmetler;
Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması
mümkün olmayan mal/hizmetler

 ile
kopyalanabilir yazılım ve programlarda cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü
kozmetik malzemelerinde (kozmetik bakım ürünleri, parfüm, kozmetik temizlik
malzemeleri, kremler vb.) cayma hakkının kullanılabilmesi için mal/hizmetin
ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları şartı bulunmaktadır
.

 

MADDE 8: GENEL
HÜKÜMLER

 

8.1 Alıcı, Satıcı’ya
ait internet sitesinde (
www.ladysaunaspa.com.tr) sözleşme konusu
ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön
bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi
verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın; Ön Bilgilendirmeyi
elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından
evvel, Satıcı tarafından Alıcı' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen
ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve
teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.

 

Kargo firmasının, Ürünleri Alıcı’ya
teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle siparişi verilen
ürünün tüketiciye teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

8.2 Sözleşme konusu
her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile Alıcı' nın yerleşim yeri
uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen
süre zarfında Alıcı veya Alıcı’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa
teslim edilir. Bu süre içinde ürünün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın
sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

 

8.3 Satıcı, Sözleşme
konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti
belgeleri, kullanım kılavuzları işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim
etmeyi, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.4 Satıcı,
sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve
açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik
edebilir.

 

8.5 Satıcı, sipariş
konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde
sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği
tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildireceğini, 14 günlük
süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder. 

 

8.6 Herhangi bir
nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı
ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulur.

 

8.7 Satıcı,
tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların
borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması
gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde
teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.Alıcı
da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile
değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
kalkmasına kadar ertelenmesini Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir. Alıcı
tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı
ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın
kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından
iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı,
Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı
hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı
bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına
yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı,
olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.

 

8.8 Satıcının, Alıcı tarafından
siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen
adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim
bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla
iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı
bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine
yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve
beyan etmektedir.

 

8.9 Alıcı, sözleşme
konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı
yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim
almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul
edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya
aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade
edilmelidir.

 

8.10 Alıcı ile sipariş
esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya
tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı
tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve
iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait
ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait
olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın
talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş
dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde
ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

8.11 Alıcı, Satıcı’ya ait
internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe
uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle
uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve
defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

8.12 Alıcı, Satıcı’ya ait
internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve
bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm
hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır.

 

8.13 Alıcı, Satıcı’ya ait
internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı,
başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için,
başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz.
Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı
faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

 

8.14 Satıcı’ya ait
internet sitesinin üzerinden, Satıcı’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya
başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine
ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcı’ya yönlenme
kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi
işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere
yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

 

8.15 İşbu sözleşme
içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal
nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Satıcı’yı bu ihlallerin
hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle,
olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Satıcı’nın üyeye karşı üyelik
sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

MADDE
9: YETKİLİ MAHKEME

 

Alıcı,
iş bu sözleşmeden doğan şikayet başvurularını yerleşim yerinin bulunduğu veya
tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya
Tüketici Mahkemesine yapabilir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl
Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde 2016 yılı için Tüketici
Hakem Heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına
ilişkin parasal sınırlar;

§  İlçe
tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır 2.320 Türk Lirası,

§  Büyükşehir
statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır 2.320
Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası,

§  Büyükşehir
statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst
parasal sınır 3.480 Türk Lirası,

§  Büyükşehir
statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için
parasal sınır 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası olarak tespit
edilmiştir. 

 

İşbu
sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen parasal sınırlar kapsamında
Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki
Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

MADDE 10: SON HÜKÜMLER

 

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış
olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç
elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti
halinde, herhangi bir zamanda, Alıcı’yı bilgilendirmek koşuluyla sipariş
başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal
etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine Alıcı’ya
bildirilmek kaydıylayapılabilir.


 

MADDE 11: YÜRÜRLÜK

 

Alıcı, Site
üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm
şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI:

 

ALICI:

 

TARİH: